Zemijci / Astrálové

Kontilliánská církev

ssssss4.webp
Svatý Kyrios

Hlavní představitel této církve

npc.png
xa.png
Kardinál Izzac Pucci

Pravá ruka sv. Kyriose
- Dohlíží na Yoachin a pod jeho správu spadá i Artrozsca, kde si jak Kardinál tak Nocturnská královská rodina udržují jisté výhody na obou stranách.

sss.png

Bývalý Kazatel
- Působí v Lyngstadu a navazuje vztahy s obyvatelstvem Yáchelových Ostrovů

npc.png
npc.png
1.png
Kardinálka Valentine

Bývalá Medička

-Vzorná učednice předtím působící v Armórii, nyní pod její správu spadá převážně Maztalfat a Piryijské ostrovy.

npc.png
pichovitzs.png
10 - Rhuna.png

       Učitel Kontilliánské církve

               v Krásnohradu

Hlavní Medic v
Yoachinské katedrále

npc.png
npc.png
xxx.png
x2.png

        Kazatel

    Novic čekající

na rituál

Ostatní 

1.png

Lyngstadský Kníže

Lucas Pretizce - Yoachinský kníže

Yoachinský Kníže

npc.png
npc.png
2.png

Maztalfatská Královna

npc.png
3.png

Armorijský Král

npc.png
Flynnegen.png
x.png
Pan Flynnegen
npc.png

Eventové NPC
Starosta Lucedonie

velluca.png
Velucia Marthynniese


Správkyně letohrádku a lékařka působící v Bianica-Notte

npc.png
iconka.png
??