top of page
MERCHZAHLAVIkazoši.jpg
MERCHZAHLAVIkazoši.jpg
textfx2.png
cooltext451573791967315.png
záhlaví3.jpg
1-r-f.png
cooltext451298814381449.png

– Sličný lid, jehož sláva a roky hojnosti leží přikryté vrstvou prachu minulosti. Původní obyvatelé Astorie, svět jich býval plný. Bytosti, jejichž existence byla pevně spjata s přírodou a jejich smrt měla vyšší smysl. Rada Šedých shlížící a dbajíc na dobro tohoto lidu byla pomalu zapomenuta, stejně jako odkaz posledního faejského krále. Magie Aer utichla již si nevybírá z řad sličného lidu své oblíbence, tak jako dříve. Dnes už jsou jen vymyšlenou pohádkou, kterou se straší zemijské děti. Málokdo ovšem ví, že faejci nezmizeli, ale přizpůsobili se nové době. Skryti pod rouškou chiméry chodí za bílého dne mezi obyčejnými zemijci. Jejich řady však prořídly, bez svého přestrojení se žádný z nich neodváží vyjít ven. O jejich samotné existenci ví jen oni a pár dalších vyvolených. Valná většina se připojila k Pirátům z Yáchelových ostrovů, které bere jako jakýsi menší odboj. Nemalá část z nich ovšem touží změnit současný stav, obnovit jejich zašlou slávu a nastolit takovou vládu, při které se žádný faejec nebude muset bát o svůj život a bude moci chodit po světě volně ve své přirozené podobě. 

“Smrt má, je darem přírody. Vůle má, jest ctností generacím budoucím.“

jane-lysa-jane-lysa-01.jpg

Co je to Pilgrim?

– Projekt Pilgrim, je TRPG hra PbP, takto označujeme hry, ve kterých hrajete za fiktivní postavu (charakter). Právě okolo postav, do kterých se vtělíte, se točí celá hra. Textové Role Play nemá tolik pravidel jako třeba TTRPG, ovšem k jejímu pochopení je vždy dobré znát sepsané reálie světa a hry, na rozdíl od stolního RPG jsou vám reálie volně k dispozici k přečtení a využití pro obohacení sepsaných herních postů. Styl psaní a pravidla herních postů, se mohou projekt od projektu lišit. Klasicky, ale zůstává metoda, že hráč popisuje úkony své postavy co zrovna dělá, stejně tak i co jeho postava říká.

 

Kde se hraje?

– Hra probíhá přímo na Herním Discordu, kde je nejprve nutné se registrovat jak skrze sepsanou registraci tak následně i u herního bota, pro kterého je vám připraven kanál, kam odešlete kód. Nemusíte se bát, je vám vždy nápomocný Admin co vám postup a vaše případné otázky vysvětlí. Hra probíhá následně v Dějových Knihách & Kapitolách, kde se píše spíše povídkovým stylem. Prvoplánové hry bez cíle u nás nejsou zvykem, proto je dobré vždy vaší kapitolu uzavřít sepsáním nějakého rozklíčování situace, nebo pokud máte v plánu tvořit dlouhodobější děj, pokračovat v další kapitole. Jsou zde různé možnosti: Pokud se chcete zúčastnit v ději, hrajte v Kapitolách, ty se rozdělují na Hlavní dějové linky a vedlejší dějové linie, soukromé hry. Pokud si, ale netroufáte tahat děj hry, máte možnost relaxačně hrát v určitých lokací ve světě, kde samozřejmě taktéž hru blížící se konci musíte herním postem ukončit.

 

Můžu psát za víc postav? Můžu psát za jednu postavu na více místech?

– Ano, i si můžete vytvořit tolik postav kolik chcete, které následně můžete v budoucnu využít v herních kapitolách. Vlastnit více postav vám v této hře dává možnost trumfů, postavy poté můžete využít příležitostně. Vaše postava se může vyskytovat jak v herních lokacích, tak i v tolika Kapitolách kde je to možné. Vždy je důležité si uvědomit v jaké časové posloupnosti hrajete.

 

xxxxxxxxxxxx_edited.png

 

Musím mít jako nováček 100% přehled v loru hry, abych se mohl/a zapojit do hraní?

– Ano i ne, nějaké povědomí o funcích tohoto světa mít zkrátka musíte. Máte měsíc na registraci po příchodu na server, v tomto čase se od vás také očekává, že si lore hry nastudujete. Není dobré začínat na blind, proto je nejsnadnější začínat postupně: Základem je herní příběh, formy běsů, následně si přečtěte všechny rasy, proklikejte herní mapu, její lokace a země. Dále se můžete vrhnout na dodatečné Reálie - jako jsou například organizace. Důležité je pro vás si především udělat obrázek o světě Astorie. Nebojte se, nikdo nečeká, že se vše naučíte chápat za den, ale snažit se pochopit herní lore bude třeba. Je nutné vynaložit nějakou vlastní iniciativu. Vždy je vám nápomocný Admin či hráči v chatu. Je v pořádku nevědět a zeptat se. To však neznamená, že si jako hráč či návštěvník opomenete přečíst i pravidla hry samotné!

yf-cg-qq-20231111163738.jpg

↪ Herní Arch I.| PILGRIM: Příběhy Astorie (2019- ?)

Náhledy a výtažky informací z odehraných kapitol dějových linek
Články reálií: Astromapa, hvězdy & souhvězdí
Články reálií: Sféry
Články reálií: Časová osa, jenž bude přímo dohledatelná v článku s historií a herním Příběhem
Články reálií: Měna Astorie & její historie
Články reálií: Zbraně & Technologie

⌘ Články reálií: Odívání

⌘ Články reálií: Rozdělení samostatného infa

- Tradice & Zvyky

- Náboženství & Víra


NOVÁ DĚJOVÁ RASA: Lycantropha

 

↪ Herní Arch II. (2025-2026)

| PILGRIM: Temný Kontinent
Příprava národů, legend a loru  (5%)

Hlavní Admin, tvůrce hry a věčně nespokojený webmaster v jednom.​​ To jest Virrier. Nekompromisní hlídací pes webových stránek a registračních formulářů s oprávněním uzavřít jakoukoliv herní rasu pro nadbytek hráčů a obráceně. 

–⁠ "Nedrážděte mě, bez špetky slušnosti koušu."

Víc lidí, víc ví. Pokud máte zájem se podílet na tvorbě hry. Napište na server!

⌘ Momentálně se ve hře nachází 26 hráčů.

​"Vaše práce? Vymýšlení různých akcí pro jednotlivé kapitoly, které se budou probírat i s hráči! Jsem zde hlavně pro ně! Veškeré zajímavé nápady se podpoří a společně je dopilujeme. ​ Kromě draků, prosím. Každý zde má možnost vymýšlet do hry magické předměty, zvířata nebo jiné zvláštnosti. Pokud nebudou v rozporu s hlavním základem loru. Když nějaký hráč bude mít nápad, jak vyzdvihnout příběh své postavy, nemusí se bát probrat své myšlenky právě s tvůrcem, tedy semnou a společně něco vymyslíme. Samozřejmě, by o svých příštích krocích i hráč měl informovat i ostatní hráče, kterých se to může týkat, aby nedošlo k nedorozumění."

bottom of page