top of page
Discord nadpisy2.png
ssssssfff21_edited.png

Původní rasa obývající svět Astorie. Pro pár vyvolených kteří o ní vědí jsou fae tajuplná stvoření, ovšem pro většinu populace jsou jen pouhou báchornou a rasou vyhynulou. Traduje se, že vznikly ze slz bohyně země, Astorie. Tento sličný lid, jak se jim také přezdívá, v podstatě představuje nejrůznější aspekty přírody a přírodních zákonů, díky čemuž nevlastní zcela lidskou podobu. Například fae s aspektem země může vlastnit humanoidní podobu stromu, který se může pohybovat i mluvit. Fae s vodní aspektem je bytostí s horní polovinou těla podobnou lidské, ale spodní část tvoří ploutev. Takto jsou alespoň bráni z pohledu zemijců. Nyní však víme že existuje již pár prozkoumaných druhů, které jsou zapsané v knize Ayionu.  Fae vlastní mnoho podob, které zdaleka přesahují škálu lidských imaginací, vždy se však drží v souznění s přírodou samotnou. Pravý potenciál této rasy se nachází v jejich krvi a smrti. Jejich krev, černá jako tér, je pro lidi i krvepijce jedovatá, ale pro zničenou přírodu je lékem. Díky jejich krvi totiž dokáží i mrtvou pláň přivést zpátky k životu. Tam, kde kdysi byla neúrodná půda, může vzniknout les, tam kde byla znečištěná voda, vznikne oáza za pár let, záleží jen na tom, kolik své krve obětují. Ovšem není to rapidně rychlý proces, jen díky černé krvi obohatí půdu natolik, aby se sama později postavila na nohy. Jejich smrt pak není smrtí. Fae se promění a splyne s přírodou které více pomůže.

Svým životem i smrtí obohacují svět Astorie od pradávna, je to jejich jediné poslání..

SCHOPNOST CHIMÉRYChimera Aura, tuto schopnost si osvojili všichni fae a po několika letech se stala jejich vrozenou dovedností, kdy se už v útlém věku mění svůj vzhled na lidský, aby se mohli lépe ukrýt. Každý faejec na Astorii používá chiméru! Pro mysl většiny zemijců je faejský druh díky tomuto již mrtvý a jsou jen přízraky dávné minulosti. Pokud je ale faejec natolik hloupý aby se pohyboval na území zemijců ve své přirozené podobě, může si být jist že se mu bude společnost stranit, či v horším případě se jej pokusí někdo zabít či aspoň zajmout. AUVIUSAuvius, neboli zlatá řekaFae dokáží přeměnit zlato v tekutou látku, která jim po pozření doplní magickou energii. Například u každého faejce chiméra stojí velké množství magie a soustředění, ačkoliv je již pro tuto rasu vžitou schopností, kterou používají takřka automaticky. I přesto ji musejí stále obnovovat, nejsnadnější způsob je právě využití schopnosti Auvius, která po pozření zlata faejci dopřeje pocit nasycení a nával energie. SALARIS Salaris, neboli léčeníFae totiž patří k nejlepším léčitelům na světě nejen proto, že se vyznají v bylinkářství, ale také proto, že dokáží vyléčit zranění za pomocí magie. Každý fae ke spuštění této schopnosti využívá něco jiného. Například: Dotekem, polibkem, magickou formulí, atp. další jejich schopností je takzvané Prozření nebo také PRAEPrae. Sama bohyně přírody Astoria jim dala dar detekovat život v jejich blízkém okolí. Jejich intuice je na něco silnější, než vnitřní instinkty nocturen. Dokáží tak vycítit běs v pokročilém stádiu, samozřejmě ne tak dobře a s přesností nocturen, které jsou v tomto ohledu daleko lepší. Kromě tohoto umu mohou detekovat i krvepijce na blízkou vzdálenost, vycítit z osoby zemijce. Jejich doménou je však s jistotou nalézt i rostliny, nerosty, určit jedovatost a další přírodní anomálie.

⌘ Fae neumí lhát, pokud jsou Vám tedy nějak nuceni přímo odpovědět, vždy řeknou pravdu. Když se zeptáte v i závislosti s jedním  z pravidel světa Irubii, musejí vám říci opravdu co vědí, pokud je otázka položena správně. Velmi rádi tedy bez této výjimky slovíčkaří a mlží. 

⌘ Faejská krev je černá a v jejich jazyce nazývá Anima|Anima. Pomocí Animy dokáží vzkřísit umírající přírodu. Všechno však má své limity. Pro velmi poškozenou přírodu, se fae většinou rozhodnou zemřít, aby svým tělem a duší obnovily přírodní řád. Proces však není okamžitý jak si většina může myslet, jedná se pouze o vzkříšení přirozeného řádu. Místo toho aby se zem zotavovala několik set let, díky krvi faejce se proces urychlí natolik, aby ze země pomalu dostala zelenější nádech díky rašícím sazenicím.

 Ohledně věku. Nikdo neví přesně kolika let se fae dožívají, nejspíš ani oni sami netuší. Jak už bylo řečeno, mají tendence zemřít, když je potřeba. Říká se, že jsou snad i nesmrtelní, to však není pravda. Průměrný faejský věk se však odhaduje maximálně do dvou set let. A pokud faejec nemá potřebu setrvat déle, jeho život má smysl je schopen vydržet opravdu několik set věků, hranicí je však přelom pět seti let.

⌘ Vláda. Ačkoliv populace faejců uvadá, kdysi tomu bylo jinak, ač v kmenech či jednotlivě stále nad nimi měla moc S’illium SenneS’illium Senne neboli  Rada Šedých, stařešinové jenž svou moudrostí vedli fae správným směrem, taktéž právě členové této rady volili dalšího faejského krále. Tvrdí se, že tento faejec měl mít moc ovládat všechny Aery, ovšem od tohoto pravidla se na dlouhé staletí opustilo po smrti posledního krále, jenž vedl válku se zemijci v časech minulých a vysloužil si označení Šílený Král.

 

 Fae svá pravá jména neříkají jen tak někomu, jakmile je prozradí, můžete je díky Irubiu požádat o pomoc či "zaklít", i přesto že v tomto světě dovednost kleteb ovládá málokdo. Proto nejen se schopností chiméry si vymýšlejí své falešná "zemijská" jména, která na rozdíl od toho faejského se skládají z jména křestního a příjmení,  výjimkou jsou u fae druh Farií, které své jména mají poměrně delší, ale je bráno jako celek. faejské jméno jako takové má zvláštní moc, každý faejec je svým faejským jménem jedinečný.

⌘ Stejně jako lidské plémě zemijců i fae mohou být čímkoliv. Co se týče jejich uplatnění, mají však vysoké predispozice k tomu, stát se nejlepšími alchymisty, bylinkáři, nebo Medičejskými. Některé druhy, například Bestialové, mají však predispozice k tomu stát se velmi slibnými bojovníky. Většina faejců nalezla zalíbení v Pirátství. Opět záleží na tom, o jaký druh se jedná a jakým směrem se život jednotlivce bude ubírat.

 

 Jejich chování se různí, je třeba mít na paměti, že to nejsou  lidé, ale i oni vlastní nejrůznější emoce a v životě chybují. Opět záleží druh od druhu. Někteří fae jsou pacifisté, jiní zase vyhledávají bitevní vřavy. Bývají však většinou jako sama příroda. Klidní, mírní, krásní, ale mohou být také divocí a nebezpeční. Mají sklony vyhledávat zlato. Také experimentovat se vším, co jim svět nabízí. Fae jsou ohroženým druhem. Není jich už tolik, co dříve a pomalu nadále vymírají. Astorie už v sobě nemá tolik magie a tato stvoření to postihuje nejvíce. Nejvíce však za jejich situaci mohou lidé, kteří je hubí jako nebezpečná stvoření, nyní po jejich ukrytí však minimálně. Potkat faejce je nyní totiž rarita, když nevíte kde hledat a jak se správně dívat.

⌘ I faejce může posednout Běs, avšak pokud plně podlehnou, vymítání není možné a jejich životní úděl po smrti znovuzrodit zem zaniká, ale duše faejce svět Astorie neopouští, je zatracen jakožto přízrak, stává se z něj Fámulus. Kterého mohou zkrotit a přivolat nocturny, jako svého věrného přisluhovače.

 

⌘ Faejské tetování - OROBO  Tetování Orobo patří od nepaměti k Faejské kultuře. Zle jej stále ještě nalézt v Maztalfatu avšak vývoj a umělci jenž dokáží vytetovat skutečnou podstatu Oroba sídlí jen v nepřístupných zákoutích ostrova Atolyj je to taktéž dáno i tím že společnost Fae začala pomalu upadat, společně s měnícím se způsobem jejich života. Samo Orobo zdobilo kdysi v prvním věku mnoho statečných bojovníků, ta geometrie, přesnost a zajímavost v tom, jak do sebe jednotlivé ornamenty zapadají, je opravdu cosi nadpozemského. Ovšem vytvořit tetování není tak jednoduché, jak na první pohled vypadá. 

Barvivo na tělo se i v nynějších časech získává z houby parazitující na housenkách právě v oblastech Maztalfatské krajiny, zatímco tmavší barva či pigment jenž se kostí tetuje i na obličej pocházela ze spáleného dřeva stromu Arligulio, který se právě nachází jen na Atolyjském ostrově, další přísadou do pigmentu tetování byla jedinečná krev Fae. Zajímavým faktem je ten že ačkoliv pigment je černý jako tér postupně sám změní svou barvu, nejsou raritou fialové tóny, odstíny zelené až zářivě modré, finální vzhled je u každého tetování originální stejně jako jeho majitel.

Jednotlivé znaky mají svou přesně danou podobu, význam a respektují svalové partie toho, kdo tetování nosí, vše musí do sebe perfektně zapadat a navazovat a přitom vystihovat duši onoho bojovníka. Nyní je ovšem tetování bráno spíše jen jako estetický kousek, pokud jsou Faejští mistři štědří odmění tímto kouskem historie, toho jenž se Faejcům zavděčí, forma poděkování však má hodnotu jen u Fae, kteří onoho člověka budou brát daleko přívětivěji.

ssssssfff21_edited.png

Kovář byl původně Faehan s aspektem magie, jehož schopností bylo vycítit magické proudy táhnoucí se žílami země, možná kdysi i vhodným kandidátem na faejského krále. V místech kde se žíly pojí vznikají takzvané uzly, které v onom místě hromadí magii, nejlepším příkladem jsou vyvěrající proudy Vody z Agarthy

 

Taková to místa se řadí pro fae mezi posvátná. Příroda je v nich divočejší a rozpínavější. Tvorové, jež se tam nacházejí jsou zdravější a vitálnější a i nové příchozí tato síla pomalu, ale jistě ovlivňuje a doplňuje jim energii. Po tom co Kovář uzavřel smlouvu o propůjčení moci s Pilgrimem mu byla dána schopnost na těchto místech uzavírat do Moir, dary Astorie. Díky prvnímu zákonu Irubia však musel pro tuto moc něco obětovat. Musí tak navěky sledovat, jak vše kolem něj umírá. Nemohl nikoho vyléčit. Jeho krev nesloužila již jako regenerátor přírody, naopak přírodu zabíjela. Samotní fae se k němu otočili zády a berouc jej jako dalšího temného boha. Proklínají jej a doteď nenávidí, to vše jen proto, že chtěl sám ochránit svůj národ od útrap, které z Abyssu přicházejí.

ID PILGRIM2.png

Morsus Mahrarius|Morsus Mahrarius

faehani.png

Faehan|Vyšší Fae 

Starší Faehanové, byly kdysi svými druhy uctíváni podobně jako bohové,  jejich prvé pravé formy vypadaly jako magická bestie, ve které neztratili možnost s někým mluvit, nebo samostatně uvažovat. Tato forma vždy nabývala větších rozměrů. Staré legendy o ohnivých ptácích, či dracích pocházejí právě z období, kdy tyto prvotní Faehanové kráčeli po zemi. V dnešní době se už  Faehanové nerodí. Posledním pradávným zrnem Faehanské minulosti, byl právě magický kovář, jenž si pamatoval mnoho bitev i mezi faejci navzájem, to jsou však již doby minulé. Co se s Faehany stalo? Nikdo neví, připomínkou jsou jim možná  jen duchové lesů a vod.

bottom of page