top of page
Základ

⌘ Registrační formulář pište nejlépe někde kde funguje i oprava slov, ve formuláři čtěte popisky! Kopírujte a vložte text přes CTRL+C CTRL+V.  Doporučuje se svůj nápad, probrat se AdministrátoremID Photo nějaké kvality posílejte jako odkaz i s případnou kontrolou zda přiložený odkaz funguje! Je lepší kontaktovat předem Virrier, ohledně úpravy do rámečku. Písnička u postavy je nutná, volte tedy taktéž funkční odkaz z Youtube.

⌘ APELUJEME NA VÁS ABY JSTE NIJAK NEMĚNILI ZNAMÉNKA, NEMĚNILI VÝŠKU LITER A ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NEUPRAVOVALI REGISTRAČNÍ FORMULÁŘE. VŠE POTŘEBNÉ VYPLŇTE.

JEN PO DOMLUVĚ SE SPRÁVCEM A REGISTROVÁNÍ JIŽ JEDNOHO CHARAKTERU Z HLAVNÍCH RAS, JE MOŽNOST SI DO HRY REGISTROVAT NĚJAKÉHO OPODSTATNĚNÉHO ZEMIJCE, ČI OSVOJIT A ROZEPSAT NPC.

Rasa Fae je prozatím omezena:
Je možné si vytvořit pouze Piráta z Yáchelových Ostrovů

Herní systém bodů, je zde zastoupen poté přímo v náhledu u registrace vaší postavy. Nasbírané body za sepsanou registraci  si musíte rozdělit do tří sekcí: Destrukce, která představuje sílu, ničivost vašeho charakteru. Jak je postava silná a nebezpečná. Energii, není radno opomíjet. I přes vysokou destrukci logicky přicházíte herně o energii postavy, která je nutná například při boji, či využívání schopností jako je Famica Argenti Silva, Magii Aer či využívání Moir při boji! Také je předem dáno, že nocturna pro stvoření své nocturie potřebuje minimálně 200 bodů energie. A poslední položkou je Osud, ten určuje jaký štěstí a neštěstí budete herně mít. Pokud postava bude mít velmi nízký osud a při nějakém herním střetu zbytek statů vyrovnaný, můžou se hráči domluvit že si hodí kostkou na Osud a rozhodnou tak pokračování v herní situaci. Dejme tomu, že Osud je vlastně i herní náhoda. Pod položkou Speciál, je bráno vše co obsahuje dovednosti postavy a další magické schopnosti!

Již při výběru rasy máte k dispozici dost bodů. Věk však nemůžeme jen tak ovlivňovat jak si zlíbíte! Máme zde nějaké pravidla a výrazně by to mohlo rozházet již vzniklý lore, takže pokud přijdete s žádostí na postavu která bude 800 let stará, nebude vám schválena, bez znalosti reálií a nějakých protiargumentů či nápadu pro dalšího oživení děje.

|Volba Rasy:​ +200b

​|Věk, každých 100 let: +50b

Působení vaší nocturny ve světě Astorie má také velkou váhu! Proto aby se zamezilo přehnanému zalidnění ve Společenství Noci a Půlnočního Dvoru, obyčejnými krvepijci, jenž nemají co na práci a nelogicky se toulají krajinou, valná většina je ohodnocena body útěchy. I jako krvepijec máte totiž povinnosti! Spadáte pod určitý rod s jeho územím a váš status je vám určen při vaší proměně Stvořitelem. S dlouhověkostí a schopnostmi máte i zodpovědnost!

|​Královská Rodina, aktuálního rodu:: +40b

​​|Generál Stínotvůrců: Zabráno +100b

​​|Oraculum: Zabráno +100b

|Nocta |Strážce:​ +50b

​​|Naháněč Kontillánské Církve:​ +50b

​​|Doggen| Sluha:​ +10b

​|Člen Půlnočního Dvoru: +30b

 Speciál:

Za každou jednu Dovednost můžete získat +10b, pokud se dostatečně rozepíšete můžete toto číslo zdvojnásobit, to znamená za šest dovedností získáte +60b, když každou z nich rozepíšete tak +120b k registraci. Dále v tomto bodě máte zahrnuté i jako Speciální schopnosti nocturen, jako třeba Famica Argenti Silva, či přímo Rodové Schopnosti. Na které ovšem nemá nárok 70% nocturen, pokud nejsou v přímé pokrevní linii od Vůdce rodu, či rodová schopnost se nepředává jinak.

⌘ Rodové Schopnosti: Na ně mají nárok jen a pouze za určitých podmínek členové rodu stvořeni Vůdcem onoho rodu, jenž považuje za své "Dědice". Většina Rodových schopností není veřejnosti známá, některé ano. Ovšem nízko postavení krvepijci mohou o takové moci jen snít.

Oraculum je herně pouze jedno, dvě být nemohou, avšak nikdy nebylo zjištěno zda může aktuální Oraculum stvořit svého dědice a předat tím svou schopnost. Vždy bylo tvořeno vládnoucím párem s pomocí schopnosti Impery Oraculum Deum.

🔻Famica Argenti Silva:🔻

 

|​Fámulus:​ +40b

|Crios Argenti:​ +40b

|Silva Malanue: ​+40b

🔻Rodové Schopnosti:🔻

|Rod de Argeș | Ultimatera:​ +150b

|Rod Duwall´| Osculum Nox:​ +40b

|Rod Merdeich|Cullus: +50b

|Rod Astol´wan|Laputa:​ +40b

|Rod Hermittche| Draganostra:​ +50b

​|Schopnost Oracula|Tertilus:​ +50b

🔻 Přírodní Magie Aer:🔻
|​Zaslíbení Aery: +100b

|​Každá jedna schopnost Aery: ​+30b

⌘ Rasa fae je herně zastoupena ve velmi malém počtu. Faejci se nepromenádují ve svých pravých podobách v zabydlených oblastech Zemijců! Počítejte s tím, že valná většina populace bere faejský národ jako povídačku a již neexistující bytosti. Ti jenž mají schopnost je vycítit a ví o pár faejcích je velmi málo a rozhodně se taková to informace nehlásá na náměstí a není považována za informaci pro každého!

|Volba Rasy:​ +190b

​|Věk, každých 50 let: +50b

Speciál:

 Za každou Dovednost můžete získat +10b, pokud se dostatečně rozepíšete můžete toto číslo zdvojnásobit, to znamená za šest dovedností získáte +60b - když každou z nich rozepíšete tak +120b k registraci.

⌘ Přírodní Magie Aer  je  velmi stará magie a Aery nejsou určené každému! Proto vůbec nepočítejte, že vám bude automaticky přidělena. Může se vás Tvůrce zeptat po přečtení vaší registrace, zda by jste měli o Aeru zájem, ale také nikoliv. Faejců je málo! Je hloupostí, aby každý Faejec na Astorii oplýval takovouto mocí!!! Nepište si o ně! Herně Aeru pro Váš charakter můžete získat po odehrání minimálně pěti dějových kapitol. Každá Aera má k dispozici tři schopnosti, není možné aby Faejec vlastnil dvě Aery naráz a využíval jen určité schopnosti, zrovna jak se mu hodí. Za všechny tři schopnosti můžete získat až +190b.
 

|​​Maweric:​ +50b

|Animae:​ +40b

|Bestial: +60b

|Harpya:​ +30b

|Aniki: +40b

|Infrit: +50b

|Nyaal:​ +20b

|Farie:​ +20b
 

|Mystic: Poslední svého druhu zabrán. ​+30b

​|Bestialský druh, Dragonit: Zabrán. +80b

​|Faejský míšenec: Pouze herní narození dle kostky. +300b + Atributy dvou druhů po rodičích.

⌘ Později možná budou přidány k dispozici další pozice pro body, jako například body za člena Pirátů z Yáchelových Ostrovů, či Medica Církve a člena Rady Šedých. Nyní však nic jiného není!

1-r-a.png

Každému je jasné, že pokud se jednou stanete Kazatelem církve a úspěšně projdete Rituálem Malekaie jen tak odejít z této organizace nemůžete! Ani utéct! Nevymýšlejte proto žádné blbosti, jak si plnohodnotný kazatel užívá života a přitom u sebe nosí stále Moiry církve, nikdo jej nehledá a on se vesele fláká a užívá života jako tulák. Také není možno zatím hrát jen tak samostatně Zemijce.

|Volba Rasy:​ +180b

​|Věk, každých 10 let: +10b

Speciál: Za každou Dovednost můžete získat +10b, pokud se dostatečně rozepíšete můžete toto číslo zdvojnásobit, to znamená za šest dovedností získáte +60b - když každou z nich rozepíšete tak +120b k registraci.
 

Magie Moir. Logicky dbejte na fakt, že jako mladý kazatel určitě nezačínáte metat Moiry třetí úrovně bez problému, ale postupně získáváte možné "lepší" odpustky. Také je možné, že počet některých Moir bude značně omezen. Ovšem Tvůrce hry dovoluje probrat nápady na další Moiry ( Neelementálního typu) s možností přidání do hry.

🔻 Magie Moir:🔻

|​Moiry I. Stupně:​ +30b

|Moiry II. Stupně:​ +40b

|Moiry III. Stupně:​ +50b

🔻 Zaměření:🔻

|​Hashin:​ +50b

|Kurýr Církve jenž vlastní Magický Klíč: +50b

|Medic Církve: +30b

|Velmistři, učitelé v církvi: Obsazeno +200b

⌘ Další možnost, v řadách Církve se mohou při konzultaci objevit i zajímavé aspekty z reálií světa Astorie, ovšem vše je na předchozí domluvě již vzniklé komunity, která má své jasná pravidla. Jako třeba, že jen tak z onoho společenství nemůžete zmizet úplně a tak podobně.

bottom of page